hello
CLOSE ×

Sofia, Bulgaria

FEATURED CASE STUDIES

 

EN | BG

Сътрудничество в полза на клиента:

Иновативно партньорство увеличава продажбите и повишава клиентската лоялност

Една от водещите международни застрахователни компании наскоро подписа договор с най-големия телекомуникационен оператор в България. Това споразумение предоставя на застрахователната компания достъп до обширната клиентска база данни на телекомуникационната компания. Получаването на достъп до тази информация за потенциални клиенти даде възможност на застрахователното дружество да се фокусира върху предлагането на разнообразните си продукти на тази нова група потребители. В същото време една от целите на телекомуникационния оператор бе да задържи и да повиши лоялността на настоящите си потребители, придържайки се към условията на новия договор. Ние се присъединихме към усилията на двете компании, за да им помогнем да намерят решение, което би помогнало и на двете организации да постигнат целите си.

Екипът ни започна работа с телекомуникационния оператор, за да създадем три уникални канала. Първият беше канал за изходящи продажби на общозастрахователни продукти, в това число застраховки на имущество, в случай на злополука и здравно осигуряване. Чрез този канал нашите партньори достигнаха до потенциални нови клиенти. Когато се затвори нова сделка, сътрудниците-продажби бяха обучени да събират необходимите данни за клиентите и да ги въвеждат в информационната система на застрахователната компания. Същевременно от сътрудниците се изискваше да копират информацията за всички нови клиенти в информационната система на мобилния оператор, като по този начин се гарантира, че телекомуникационната компания също разполага с най-актуалната информация. След това новите потребители бяха таксувани за новите застрахователни услуги чрез вече съществуващите си месечни сметки за телекомуникационни услуги.

Вторият и третият канал бяха входящи канали, обслужвани от нашите специално обучени сътрудници. Вторият канал изпълняваше функцията на линия за обслужване на клиенти. Всеки от сътрудниците на входяща линия бе обучен да отговаря на всякакви въпроси относно различни застрахователни продукти. Освен това сътрудниците бяха обучени да отговарят на оплаквания, да променят вида на застраховките и да поемат нови клиентски заявки. В допълнение, както и сътрудниците на изходяща линия, те бяха отговорни за обновяването на информацията за клиентите и в двете информационни системи. Чрез третия канал, каналът за управление на застрахователни претенции, сътрудниците ни документираха всички рекламации и описания на инциденти. Сътрудниците ни имаха и възможността да изпращат известия и условия за рекламации по канали по избор на клиента, включително текстови съобщения, имейл, поща или факс.

Резултатът? Застрахователната компания успя да подпише 6 000 нови договора на месец, които доведоха до 25% ръст в продажбите. Телекомуникационната компания се възползва от по-точната информация за потребителите, до която доведе актуализирането на данните, получени от нашите сътрудници. В допълнение, потребителите на телекомуникационния оператор оцениха възможността да се възползват от разнообразие от застрахователни решения чрез техния оператор, което от своя страна повиши клиентската лоялност и ангажираност.